GENK

NL/EN

oPEN Living Lab Genk is in the suburban residential neighbourhood called “Waterschei”. This neighbourhood consists of two distinct areas: a former miners’ district constructed in the 1920s and a more recent social housing district called “Nieuw Texas” built in the 1990s.
Together with the suburban context, a very high level of social housing ownership (85%) in Nieuw Texas, and the nearby presence of former mines, represent a unique opportunity for large-scale, real-life demonstrations of promising technology, renovation processes, and social innovation toward the creation of a Positive Energy Neighbourhood.
The design of the Positive Energy Neighbourhood will be realised through highly energy-efficient building retrofit, combined with optimal control of innovative building services at individual and/or collective levels. These concepts will be brought together in a collective renovation concept, applicable for both rental and private dwellings.

Het Living Lab in Genk bevindt zich in de residentiële buitenwijk genaamd “Waterschei”. De wijk bestaat uit twee verschillende gebieden: een voormalige mijnwerkerswijk gebouwd in de jaren 1920 en een recentere sociale woonwijk genaamd “New Texas”, gebouwd in de jaren 1990. Samen met de lokale context, vormt de hoge graad van sociale huurwoningen (85%) in de wijk Nieuw-Texas en de nabijheid aan de voormalige mijnsite een unieke kans voor grootschalige, real-life demonstraties van veelbelovende technologie, en sociale innovatie bij het creëren van een positieve energiebuurt.
Het ontwerp van de positieve energiebuurt wordt gerealiseerd door een zeer energiezuinige renovatie van gebouwen, gecombineerd met een optimale sturing van innovatieve gebouwtechnieken op individueel en/of collectief niveau. Deze concepten worden samengebracht in een collectief renovatieconcept, toepasbaar voor zowel huur- als particuliere woningen.

In oPEN Living Lab Genk, the following activities will take place to develop a Positive Energy Neighbourhood:

  • Demonstrate PEN (Positive Energy Neighbourhood) in an existing neighbourhood.
  • Transform 33 houses into energy-positive buildings by means of a collective renovation concept, applicable for both rental and private dwellings.
  • Test, monitor and compare different (combinations of) renovation measures, energy technologies and systems.
  • Create an ‘Open’ Living Lab – test infrastructure for future developments.
  • Develop general guidelines for the scalable design of Positive Energy Neighbourhoods based on real demonstration, focusing on achieving a balance between collective and individual measures.

In het living lab in Genk voorzien we de volgende activiteiten voor de ontwikkeling van een positieve energiewijk:

  • Demonstratie van een positieve energiewijk in een bestaande buurt.
  • Transformatie van 33 woningen naar energie-positieve gebouwen door middel van een collectief renovatieconcept, toepasbaar voor zowel huur- als particuliere woningen.
  • Creatie van een “Open” living lab – testinfrastructuur voor toekomstige ontwikkelingen.
  • Testen, monitoren en vergelijken van verschillende (combinaties van) renovatiemaatregelen, energietechnieken en systemen.
  • Ontwikkelen van algemene richtlijnen voor opschaalbaar ontwerp van positieve energiewijken gebaseerd op werkelijke demonstratie, gefocust op het bereiken van een balans tussen collectieve en individuele maatregelen.

News

Local partners

Local Innovators