oPEN Lab | Genkt

Samen bouwen aan een positief energieverhaal

 

Via oPEN Lab gaan we bestaande huizen en wijken in Waterschei en Nieuw Texas energievriendelijker maken. Dat doen we door nieuwe technieken en diensten op maat van de bewoners toe te voegen aan de woningen. Dat is goed voor het klimaat maar ook voor de bewoners: kleine en/of grote renovaties halen hun energiefactuur een stuk omlaag en verhogen het wooncomfort.

Waar staan we?

 

Huurders in Nieuw Texas

Op dit moment bevinden we ons in fase 4 van het project, namelijk “Ontwerpen en vormgeven”. In een derde werksessie hebben bewoners samen met industrie, de stad en onderzoekers een ontwerp gemaakt voor de wijk van de toekomst.

Credits: Nieuw Dak

Er werden 25 enthousiaste huurders geselecteerd die zullen deelnemen aan het oPEN Lab project. Om deze belangrijke mijlpaal te vieren en om samen de zomer in te zetten werd er een buurtfeest georganiseerd, voor en door bewoners. In oPEN Lab willen we niet alleen werken aan positieve energie in huizen en in de buurt, maar ook aan postieve energie tussen bewoners door ontmoeting en verbinding te stimuleren.

Een ontwerpteam van architecten en technische experts is intussen aangesteld om voor de geselecteerde huurwoningen een ontwerp op te maken. Alle inbreng van de industriële partners, bewoners en onderzoekers worden hiervoor gecombineerd tot één ontwerp.

Credits: EnergyVille

Eigenaars in Waterschei & Nieuw Texas

Er zijn gesprekken met de diensten van de stad Genk lopende om te bepalen wat er mag en kan in Nieuw Texas en tuinwijk Waterschei. Dit is belangrijke informatie die beschikbaar moet zijn voordat eigenaars kunnen beslissen of ze mee willen en kunnen doen aan het project. In najaar 2022 zullen de eigenaars gecontacteerd worden met meer informatie zoals renovatieconcepten, info over premies en de MijnVerbouwLening, een mogelijks stappenplan dat kan worden opgemaakt enz. Vanaf dan zullen zij de verschillende fases in een eigen traject doorlopen.

Wat werd er tot nu toe gedaan?

 

Fase 1: Start van het oPEN Lab project

Op 1 oktober 2021 ging het oPEN Lab project van start. In oktober organiseerden we een interne kick-off in Genk met alle partners van het project, waarbij het project voor een eerste keer bekend werd gemaakt via de pers.

Op 28 november 2021, de Dag van de Wetenschap, vond een eerste bewonersevent plaats op EnergyVille. Het project werd voorgesteld, en er was ruimte voor vragen en bezorgdheden van de bewoners.

Fase 2: Verkennen

Bij de start van 2022 gingen Stebo en Nieuw Dak op pad om tijdens huisbezoeken, gezellig bij een koffietje, het project te gaan toelichten bij de bewoners van Waterschei en Nieuw Texas.

Daarnaast gingen ook de werksessies met de industriële partners en onderzoekers van start, om vorm te geven aan de renovatieconcepten voor de wijk.

Op 19 maart 2022 vond de eerste werksessie met de inwoners van Waterschei en Nieuw Texas plaats. Via gesprekstafels brachten we samen de bezorgdheden, ideeën en verschillende thema’s van het project in kaart. Onderstaande afbeelding toont het resultaat van deze workshop.

Fase 3: Dromen

In de derde fase organiseerden we op 23 april een tweede werksessie. Tijdens de “Droomsessie” konden de deelnemers dromen over de wijk van de toekomst. Er werd uitgewisseld over problemen en mogelijke oplossingen om een Positieve Energie Wijk te vormen. Om hun ideeën vorm te geven, knutselden de deelnemers sculpturen, posters en mind maps.

Waar gaan we naartoe?

 

Zodra fase 4 “Ontwerpen en vormgeven” samen met het ontwerpteam is afgerond, worden de volgende fases doorlopen:

  • Fase 5 “Knopen doorhakken” – Tweede helft 2022: Zodra het ontwerp finaal is (fase 4), krijgen de deelnemers (huurders) meer info over wat er in hun woning zal gebeuren (nog niet hoe en wanneer, dat is voor fase 6). Concrete afspraken worden gemaakt met de aannemers en het uitvoerend team dat de renovatiewerken zal uitvoeren. Het ontwerp wordt helemaal in detail uitgewerkt en doorgerekend. Daarnaast zullen de eerste metingen bij de deelnemers opgestart worden, om de huidige staat van de woningen in kaart te brengen.
  • Fase 6 “Voorbereiden van de werken” – Eerste helft 2023: Het plannen van de uitvoering van de renovatie kan beginnen, in samenspraak met de bewoners.
  • Fase 7 “Uitvoering van de werken” – Tweede helft 2023: De renovatiewerken gaan officieel van start en worden afgerond. Het doel van het project is om de overlast voor de bewoners tijdens de renovatie te beperken en de renovatieperiode zo kort mogelijk te houden (hooguit enkele weken).
  • Fase 8 “Onderzoek wordt uitgevoerd” – Vanaf 2024: We evalueren de geïnstalleerde technieken en het renovatieproces samen met de deelnemers. We voeren metingen uit (energieverbruik, comfort,…) en volgen goed op wat de bevindingen zijn van de bewoners: hoe tevreden zijn jullie?

Nog vragen over het project?
Interesse om als eigenaar deel te nemen?

Huurders van Nieuw Dak kunnen contact opnemen met 
Anneleen Baptist
089 62 90 20
info@nieuwdak.be

Eigenaars van een woning kunnen contact opnemen met
Stéphanie Lieten
089 39 16 66
stéphanie.lieten@stebo.be

Meer info find je ook op de website van stad Genk:

oPEN Lab – Stad Genk